1
2
CADIVI
Đem nguồn sáng đến mọi nơi
Dẫn điện tốt - Cách điện an toàn - Tiết kiệm điện
Dẫn điện tốt - Cách điện an toàn Tiết kiệm điện
Dẫn điện tốt - Cách điện an toàn 1 Tiết kiệm điện
Thương hiệu Quốc gia 2018

Thương hiệu Quốc gia 2018
cám ơn người tiêu dùng

Cám ơn người tiêu dùng

GIỚI THIỆU web360do

Công ty CP dây cáp điện Việt Nam – CADIVI được thành lập 06/10/1975. Qua nhiều lần thay đổi tên gọi, hình thức sở hữu, đến ngày 08/08/2007, CADIVI chuyển đổi mô hình hoạt động sang Công ty cổ phần. Trải qua hơn 43 năm xây dựng và phát triển, với triết lý kinh doanh chất lượng sản phẩm là yếu tố quyết định sự tồn tại và phát triển, đã tạo ra cho CADIVI những thành tựu nổi bật, trở thành doanh nghiệp dẫn đầu ngành kinh doanh và sản xuất dây cáp điện Việt Nam, với tốc độ tăng trưởng bình quân về doanh thu 25%, đảm bảo lợi nhuận và chia cổ tức bình quân 30%/năm trong những năm gần đây.

GIỚI THIỆU
1
2
3
4
5
6
7